INFORMACJA DOT. PROJEKTU

Wstępna lista uczestników, zakwalifikowanych do projektu w I turze rekrutacji
zostanie udostępniona na stronie internetowej PROJEKTU,
a także w żłobku Małe Misie przy ul. Wiejskiej 34, 11 – 500 Giżycko do 20 maja 2018 r.