Projekt

Szanowni Państwo, osoby które złożyły dokumenty w 1 turze rekrutacji, uprzejmie informujemy
że warunki konieczne do wzięcia udziału w projekcie to:
1) Spełnianie kryterium: Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 lub osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub
osoba powracająca do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do 3 roku życia
2) Uzupełnienie wszystkich dokumentów zgodnie z Regulaminem rekrutacji i dostarczenie załączników w terminie wskazanym przez Komisję ds. rekrutacji .
Osoby, które podały w Formularzu rekrutacyjnym dane kontaktowe, otrzymają szczegółową informację o statusie dokumentów rekrutacyjnych do 31 maja br.
3) Podpisanie Umowy-deklaracji uczestnictwa we wskazanym terminie. Osoby, które spełnią powyższe dwa warunki, otrzymają informację o terminie podpisania umowy.