Opłaty

OPŁATY NA ROK 2020/2021

OFERTA NOWA

OPŁATA STAŁA

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

OPŁATA ADMINISTRACYJNA*

270 ZŁ.

miesięcznie

11 ZŁ.

dziennie

100 ZŁ.

raz na rok
PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:
 • zajęcia zgodne z podstawą programową
  wyprawkę higieniczną i plastyczną
 • podręczniki dla dzieci 5-6 letnich
 • teatrzyki
 • spotkania z ciekawymi ludźmi, artystami
 • udział w projektach
 • opiekę logopedy
 • opiekę psychologa
 • opiekę pedagoga
ZAJĘCIA DODATKOWE:
 • angielski
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • zajęcia z elem. sensoplastyki
 • zajęcia ruchowe: „Zumba dla dzieci”, „Aikido”
KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ:
 • kuchcikowo”
 • „mali badacze”
 • „plastusiowo”
 • „gimnastyka buzi i języka”
 • „gimnastyka całego smyka”
OBEJMUJE:
 • Śniadanie
 • Obiad zupa
 • Obiad II danie
 • Podwieczorek
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie jest odliczana za każdy dzień jego nieobecności zgłoszonej do godziny 8 rano dnia poprzedzającego nieobecność. W rachunku za kolejny miesiąc.
OPŁATA ZAWIERA:
 • Ubezieczenie NNW
 • Gwarancję miejsca w przedszkolu
Opłata pobierana jest raz do roku przy podpisaniu umowy bądź w marcu przy złożeniu deklaracji o pozostaniu dziecka na kolejny rok w naszym przedszkolu.

*opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu


PODPISANE UMOWY,  ZŁOŻONE KARTY ZGŁOSZEŃ DO PRZEDSZKOLA PRZED DNIEM 18.05.2020 ORAZ DZIECI PRZECHODZĄCE W TYM ROKU Z NASZEGO ŻŁOBKA DO PRZEDSZKOLA MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYBORU OFERTY : NOWEJ   BĄDŹ POZOSTANIU PRZY DOTYCHCZASOWYCH WARUNKACH 

OFERTA DOTYCHCZASOWA

6.00-9.00   1 ZŁ ZA GODZINĘ

9.00-14.00 50 ZŁ OPŁATA STAŁA

14.00-17.00 1 ZŁ ZA GODZINĘ


W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO PRZYPROWADZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA LUB  POZOSTAWIENIA DZIECKA DŁUŻEJ, OPŁATA WYNOSI 5 ZŁ. ZA ROZPOCZĘTĄ GODZINĘ.


WYŻYWIENIE:

2,00 ZŁ (ŚNIADANIE OK 8.15)

9,00 zł ( ZUPA, OWOC OK. 10.40,    II DANIE  OK. 13.15 )

1,50 ZŁ (PODWIECZOREK 15.30)


ZAJĘCIA BEZPŁATNE:

ANGIELSKI DLA 5 LATKÓW I 6 LATKÓW (OK. 8 ZAJĘĆ W MIESIĄCU)  GODZ. 9.00

BADANIA PRZESIEWOWE LOGOPEDYCZNE MIĘDZY 9.00-14.00

OPIEKA PSYCHOLOGA MIEDZY 9.00-14.00

KUCHCIKOWO MIĘDZY 9.00-14.00

MALI BADACZE MIĘDZY 9.00-14.00

PLASTUSIOWO MIEDZY 9.00-14.00

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA 9.00-14.00

GIMNASTYKA CAŁEGO SMYKA 9.00-14.00


ZAJĘCIA DODATKOWE PŁATNE

ANGIELSKI (OKOŁO 6-8 x W MIESIĄCU) – 15 ZŁ między 9.00-14.00

RYTMICZNO-MUZYCZNE ( 3-4 x W MIESIĄCU) – 21 ZŁ  między 9.00- 14.00

SENSOPLASTYKA (1 x W MIESIĄCU) 25 ZŁ  między 9.00-14.00

TERAPIA LOGOPEDYCZNA ( ok 20 MINUT ) 20 ZŁ między 8.00-14.00

AIKIDO (OK. 30 MINUT  4 RAZY W MIESIĄCU ) 20 ZŁ MIĘDZY 9.00-14.00

ZUMBA (OK. 30 MINUT 4 RAZY W MIESIĄCU) 25 ZŁ MIĘDZY 9.00-14.00


 • Ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu przed rozpoczęciem realizacji Podstawy Programowej tj. przed godz. 9.00 i po jej realizacji tj. po godz. 14.00 deklarują rodzice w zawieranej umowie cywilno-prawnej. Rodzic ma możliwość – w razie potrzeby – zmiany deklarowanych godzin pobytu dziecka w Przedszkolu, po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym fakcie  dyrektora przedszkola do 20 dnia miesiąca poprzedzającego zmianę.
 • Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia z ponoszenia opłat.

 • w przypadku nieobecności dziecka opłata za deklarowane przez rodzica godziny pobytu dziecka na zajęciach poza realizacją Podstawy Programowej nie podlega zwrotowi.

 • w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za żywienie jest odliczana za każdy dzień jego nieobecności zgłoszonej dzień wcześniej do godziny 8 rano.

 • Opłaty uiszczają rodzice na wskazane przez przedszkole konto do 5 dnia każdego miesiąca, liczy się data wpływu na konto bankowe przedszkola.

OPŁATY ZA POBYT, WYŻYWIENIE I ZAJĘCIA  PŁATNE SĄ DO DNIA 5 KAŻDEGO MIESIĄCA PRZELEWEM NA KONTO:

PKO BP: 78 1020 4753 0000 0202 0118 1650