Opłaty


6.00-9.00   1 ZŁ ZA GODZINĘ

9.00-14.00 ZA DARMO

14.00-17.00 1 ZŁ ZA GODZINĘ

 

WYŻYWIENIE:

1,50 ZŁ (ŚNIADANIE 8.00)

7,00 zł (II ŚNIADANIE 10.45, DWUDANIOWY OBIAD 13.00)

1,50 ZŁ (PODWIECZOREK 15.30) ( królowej Jadwigi 1zł )

 

ZAJĘCIA BEZPŁATNE:

ANGIELSKI DLA 5 LATKÓW I 6 LATKÓW (OK. 8 ZAJĘĆ W MIESIĄCU)  GODZ. 9.00

BADANIA PRZESIEWOWE LOGOPEDYCZNE MIĘDZY 9.00-14.00

OPIEKA PSYCHOLOGA MIEDZY 9.00-14.00

KUCHCIKOWO MIĘDZY 9.00-14.00

MALI BADACZE MIĘDZY 9.00-14.00

PLASTUSIOWO MIEDZY 9.00-14.00

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA 9.00-14.00

GIMNASTYKA CAŁEGO SMYKA 9.00-14.00

 

ZAJĘCIA DODATKOWE PŁATNE

ANGIELSKI (OKOŁO 8 x W MIESIĄCU) – 15 ZŁ GODZ. 8.30

RYTMICZNO-MUZYCZNE ( 3 x W MIESIĄCU) – 20 ZŁ  po 14.00

SENSOPLASTYKA (1 x W MIESIĄCU) 25 ZŁ  po 14.00

DOGOTERAPIA ( 1 x W MIESIĄCU)  25 ZŁ po 14.00

TERAPIA LOGOPEDYCZNA ( ok 20 MINUT ) 20 ZŁ po 14.00

OPŁATY ZA POBYT, WYŻYWIENIE I ZAJĘCIA  PŁATNE SĄ DO DNIA 5 KAŻDEGO MIESIĄCA PRZELEWEM NA KONTO:
PKO BP: 78 1020 4753 0000 0202 0118 1650

 

  • Ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu przed rozpoczęciem realizacji Podstawy Programowej tj. przed godz. 9.00 i po jej realizacji tj. po godz. 14.00 deklarują rodzice w zawieranej umowie cywilno-prawnej. Rodzic ma możliwość – w razie potrzeby – zmiany deklarowanych godzin pobytu dziecka w Przedszkolu, po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym fakcie  dyrektora przedszkola do 20 dnia miesiąca poprzedzającego zmianę.
  • Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia z ponoszenia opłat:

  • w przypadku nieobecności dziecka opłata za deklarowane przez rodzica godziny pobytu dziecka na zajęciach poza realizacją Podstawy Programowej nie podlega zwrotowi.

  • w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za żywienie jest odliczana za każdy dzień jego nieobecności zgłoszonej do 8 rano

  • Opłaty uiszczają rodzice na wskazane przez przedszkole konto do 5 dnia każdego miesiąca, liczy się data wpływu na konto bankowe przedszkola: