PROJEKT

Magdalena Binias Żłobek Małe Misie realizuje projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt. Żłobek Małe Misie szansą na powrót do pracy dla rodziców z Giżycka

 

Cel projektu to zwiększenie szans na podjęcie lub powrót do pracy osobom opiekującym się dziećmi do lat 3 poprzez upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3.  Wsparciem w projekcie zostanie  objętych 36 opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy powrócą na rynek pracy lub znajdą pracę po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.

Grupa docelowa to osoby zamieszkujące Giżycko (35K i 1M), pozostające bez zatrudnienia ze względu na opiekę nad dziećmi do lat 3, a także osoby powracające do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3 (bezrobotne lub bierne zawodowo i planujące podjęcie pracy lub przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym).

W ramach projektu w Giżycku powstanie nowy żłobek Małe Misie na 36 miejsc wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wartość projektu ogółem: 753 165,82 zł

Dofinansowanie: 715 507,52 zł 

Wkład UE: 640 190,94 zł                           

Budżet krajowy: 75 316,58

Okres realizacji:  1.01.2018 – 31.10.2019 

ZAKOŃCZONY