Opłaty

OPŁATY NA ROK 2020/2021

OFERTA NOWA

OPŁATA STAŁA

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

OPŁATA ADMINISTRACYJNA*

270 ZŁ.

miesięcznie

11 ZŁ.

dziennie

100 ZŁ.

raz na rok
PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:
 • zajęcia zgodne z podstawą programową
  wyprawkę higieniczną i plastyczną
 • podręczniki dla dzieci 5-6 letnich
 • teatrzyki
 • spotkania z ciekawymi ludźmi, artystami
 • udział w projektach
 • opiekę logopedy
 • opiekę psychologa
 • opiekę specjalisty integracji sensorycznej
 • opiekę pedagoga
ZAJĘCIA DODATKOWE:
 • angielski
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • zajęcia z elem. sensoplastyki
 • zajęcia ruchowe: „Zumba dla dzieci”, „Aikido”
KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ:
 • kuchcikowo”
 • „mali badacze”
 • „plastusiowo”
 • „gimnastyka buzi i języka”
 • „gimnastyka całego smyka”
OBEJMUJE:
 • Śniadanie
 • Obiad zupa
 • Obiad II danie
 • Podwieczorek
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie jest odliczana za każdy dzień jego nieobecności zgłoszonej do godziny 8 rano dnia poprzedzającego nieobecność. W rachunku za kolejny miesiąc.
OPŁATA ZAWIERA:
 • Ubezpieczenie NNW od nowego roku przedszkolnego
 • Gwarancję miejsca w przedszkolu na kolejny rok.
Opłata pobierana jest raz do roku przy podpisaniu umowy bądź w marcu przy złożeniu deklaracji o pozostaniu dziecka na kolejny rok w naszym przedszkolu.

*opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu


OPŁATY ZA POBYT, WYŻYWIENIE I ZAJĘCIA  PŁATNE SĄ DO DNIA 5 KAŻDEGO MIESIĄCA PRZELEWEM NA KONTO:

PKO BP: 78 1020 4753 0000 0202 0118 1650